تولید آرد نانوایی

تولید آرد نانوایی با استفاده از آسیاب تولیدی این شرکت

هدف از نمایش این فیام، معرفی توانمندی آسیاب تولیدی ماست. شما می توانید با تغییر تیغه به اندازه (ریزی) خروجی از دستگاه دست یابید. از خوراک دام، و طیور گرفته تا آرد ویژه نانوایی و قنادی ها و محصولات خاص از جمله ادویه ها و گیاهان دارویی

  • کلیدواژه ها: آسیاب - آسیاب صنعتی - آسیاب چکشی - آسیاب قزوین - آسیاب آریاصنعت - آسیاب جو - تجهیزات آسیاب - خوراک دام